انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: Safe
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

Safe

موضوع‌ها

 1. نحوه طراحی دالهای بتنی با برنامه safe (1 پاسخ)
 2. نحوه کرک کردن نرم افزار safe 2014 (9 پاسخ)
 3. اموزش طراحی پی در Safe V12 (0 پاسخ)
 4. تعیین ضریب بستر خاک به روش تجربی (1 پاسخ)
 5. مراحل طراحی پی های نواری در safe v12 (1 پاسخ)
 6. خیلی ضروری کمک در safe8 (3 پاسخ)
 7. طراحی فونداسیون به روش LRFD در نرم افزار safe & Etabs (3 پاسخ)
 8. مشکلات احتمالی در طراحی فونداسیون (4 پاسخ)
 9. سوال؟؟؟ (0 پاسخ)
 10. safe 8 (5 پاسخ)
 11. تفاوت safe 8 با safe 12 در محاسبه نسبت پانچ (2 پاسخ)
 12. جزوه طراحی دستی میلگرد برای نوارهای مورب (0 پاسخ)
 13. جزوه مراحل گام به گام طراحی پی در SAFE V12 (0 پاسخ)
 14. تفاوت etabs با sap در انتقال عکس العمل های تکیه گاهی به safe (0 پاسخ)
 15. ادغام چند فایل safe (3 پاسخ)
 16. اثر اختصاص ندادن size of load در safe (0 پاسخ)
 17. ترسیم صحیح فونداسیون نواری در safe 12 (0 پاسخ)
 18. طراحی نوارهای طراحی مورب در safe 12 (0 پاسخ)
 19. دانلود نسخه پرتابل نرم افزار Safe v 12.3.1 (0 پاسخ)
 20. مدل کردن پی های پله ای در safe 12.3.0 (1 پاسخ)
 21. ترکيب بارهای طراحی فونداسیون (0 پاسخ)
 22. ترکيب بارهای کنترل برش دو طرفه یا پانچ فونداسیون (0 پاسخ)
 23. ترکيب بارهای کنترل برش يک‌ طرفه فونداسیون (0 پاسخ)
 24. ترکيب بارهای کنترل Uplift (0 پاسخ)
 25. ترکيب بارهای کنترل نشست خاک زیر فونداسیون (0 پاسخ)
 26. اگر تنش موجود خاک زیر فونداسیون جوابگو باشد معمولاً ... (0 پاسخ)
 27. ترکيب بارهای کنترل تنش موجود خاک زیر فونداسیون (0 پاسخ)
 28. نحوه رسم نوارهای طراحی مورب در safe (0 پاسخ)
 29. حداقل آرماتورهای عرضی فونداسيون (0 پاسخ)
 30. جهت قراردادی تغییرشکل و تنش در نرم افزار safe (0 پاسخ)
 31. معرفی نرم افزار Safe (0 پاسخ)