انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: نرم افزارهای شتابنگاشت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
این نرم افزارها جهت کار با شتابنگاشت ها و بدست آوردن طیف پاسخ و همچنین همپایه کردن طیف پاسخ با طیف استاندارد 2800 جهت انجام تحلیل دینامیکی بسیار مفیدند .