انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: تعیین میزان نیروی انسانی ومصالح در پروژه ها و برآورد کلی پروژه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در نرم افزار ms-project بعد از محاسبه کل هزینه ها پیمانکار میتواند بر اساس تعدیلات و سود مورد نظر خود بودجه یک پروژه رو برآورد کند.
شاید دانشجویان ومهندسان عمران دنبال یادگیری یک نرم افزار خارج از فضای طراحی و محاسبات مثل ایتبس وسیف واتوکد باشند که بنده اینجا به برخی کاربردهای ms-project اشاره میکنم ...............1.تعیین مدت زمان یک پروژه عمرانی 2.تعیین تعداد نیروی انسانی یک پروژه 3.تعیین میزان مصالح وتجهیزات یک پروژه
4.تعریف وتخصیص منابع پروژه 5.تعیین میزان درآمدها وهزینه ها
6. تعیین سود ده یا زیان ده بودن پروژه 7.تعیین میزان پیشرفت پروژه در فواصل زمانی گوناگون 8. تهیه کلیه گزارشات روزانه وماهیانه یک پروژه
کلیه پروژه های عمرانی بایست برای مدیریت زمان وهزینه های پروژشون از مایکروسافت پروژه استفاده کنند.
دقیق ترین نرم افزاری که هزینه تمام شده یک پروژه رو براساس واقعیات موجود محاسبه میکنه بدون شک نرم افزار مایکروسافت پروژه هستش.