انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: کاربرد مایکروسافت پروژه برای مهندسان ودانشجویان عمران
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شاید دانشجویان ومهندسان عمران دنبال یادگیری یک نرم افزار خارج از فضای طراحی و محاسبات مثل ایتبس وسیف واتوکد باشند که بنده اینجا به برخی کاربردهای ms-project اشاره میکنم ...............1.تعیین مدت زمان یک پروژه عمرانی 2.تعیین تعداد نیروی انسانی یک پروژه 3.تعیین میزان مصالح وتجهیزات یک پروژه
4.تعریف وتخصیص منابع پروژه 5.تعیین میزان درآمدها وهزینه ها
6. تعیین سود ده یا زیان ده بودن پروژه 7.تعیین میزان پیشرفت پروژه در فواصل زمانی گوناگون 8. تهیه کلیه گزارشات روزانه وماهیانه یک پروژه
نسخه 2010 و2013 نرم افزار مایکروسافت پروژه از بهترین نرم افزارهای کنترل پروژه هستند.