انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: تجهیزات پرده برقی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تجهیزات پرده برقی
پرده برقی شامل تجهیزات زیر میباشد:
موتور پرده:
1-پرده برقی بالا رو
این نوع موتور به صورت عمودی پرده را به بالا و پایین حرکت می دهد.
در این نوع پارچه پرده برقی نیز مناسب به انتخاب کارفرما انتخاب خواهد شد و انتخاب نوع پارچه محدود خواهد بود.
2-پرده برقی وسط باز شو
این نوع موتور به صورت افقی و از وسط پرده برقی را به دو طرف هدایت می کند.
پرده عادی منزل بدون هیچ گونه تغییراتی به ریل های (میل پرده) وصل خواهد شد و احتیاج به تهیه پرده خاصی توسط کارفرما نیست.
3-پرده برقی کنار رو
این نوع موتور به صورت افقی پرده را از یک طرف با استفاده از ریموت به کنار حرکت می دهد.
پرده عادی منزل بدون هیچ گونه تغییراتی به ریل های(میل پرده)وصل خواهد شد و احتیاج به تهیه پرده خاصی توسط کارفرما نیست.
ریموت:
1-ریموت دوازده کانال
با استفاده از این ریموت کنترل میتوان دوازده عدد موتور پرده برقی را به صورت هم زمان یا جداگانه کنترل کرد.
2-ریموت پنج کانال 
با استفاده از این ریموت کنترل میتوان پنج عدد موتور پرده برقی را به صورت هم زمان یا جداگانه کنترل کرد.
3- ریموت تک کانال
این ریموت فقط یک موتور پرده برقی را می تواند کنترل کند و مناسب منازل با یک پرده برقی است.
4-ریموت پانزده کانال
با استفاده از این ریموت کنترل میتوان پانزده عدد موتور پرده برقی را به صورت هم زمان یا جداگانه کنترل کرد.
 
ریل و متعلقات:
با استفاده از این ریل می توان پرده پارچه ای با هر نوع متریال،رنگ و اندازه را به ریل و گیره آن وصل کرد.اندازه ریل پرده برقی با توجه به نیاز کارفرما متغیر خواهد بود.