انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: آشنایی به زبان کشورهای دیگر در سفر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]آشنایی به زبان کشورهای دیگر در سفر[/rtl]


[تصویر:  1.jpg]

[rtl]سعی کنید در سفر خود به کشورهای دیگر کمی با زبان محلی آنها آشنایی داشته باشید (حتی چند لغت )[/rtl]
[rtl]دانستن زبان محلی کشورهای دیگر به شما کمک میکند کار خود را راه بیندازید اگر آنقدرا هم بلد نیستید 4 لغت هم بدانید بسیار خوب است چون باعث میشود محلی ها با شما احساس صمیمیت زیادی کنند  و کمکتان کنند [/rtl]
[rtl]حداقل به زبانشان سلام بگویید مطمئن باشد به شما لبخند میزنند .[/rtl]
[rtl]در تور چین چگونه سلام کنیم : [/rtl]
[rtl]یک میلیارد نفر به زبان چینی صحبت میکنند ![/rtl]
[rtl]سلام به زبان چنی : Nee HaOW[/rtl]
[rtl]در تور انگلستان چگونه سلام کنیم :[/rtl]
[rtl]بسیاری از کشورها یا انگلیسی صحبت میکنند یا انگلیسی مدانند دانستن آن خیلی کمکتان میکند.[/rtl]
[rtl]سلام به زبان انگلیسی:  Hello[/rtl]
[rtl]در تور هند چگونه سلام کنیم : [/rtl]
[rtl]هندی ها 497 میلیون نفر جمعیت دارند [/rtl]
[rtl]سلام به زبان هندی : Nah-MAH-stay[/rtl]
[rtl]در تور اسپانیا چگونه سلام کنیم : [/rtl]
[rtl]392 میلیون نفر در دنیا اسپانیایی صحبت میکنند [/rtl]
[rtl]سلام به زبان اسپانیایی : OH-la[/rtl]
[rtl]در تور روسیه چگونه سلام کنیم :[/rtl]
[rtl]246 میلیون نفر در دنیا روسی صحبت میکنند :[/rtl]
[rtl]سلام به زبان روسی :  ZDRAST-vet-yah[/rtl]
[rtl]در تور بنگلادش به چه زبانی صحبت کنیم :[/rtl]
[rtl]211 میلیون نفر در دنیا بنگالی صحبت میکنند [/rtl]
[rtl]سلام به زبان بنگالی : EYE-jay[/rtl]
[rtl]در تور پرتقال چگونه سلام کنیم :[/rtl]
[rtl]191 میلیون نفر در دنیا پرتقالی صحبت میکنند [/rtl]
[rtl]سلام به زبان پرتقالی : bohn DEE-ah[/rtl]
[rtl]در تور اندونزی چگونه سلام کنیم :[/rtl]
[rtl]159 میلیون نفر به زبان مالایی -اندونزیایی صحبت میکنند.[/rtl]
[rtl] کشورهای مالزی و اندونزیبه زبان مالایی-اندونزیایی صحبت می کنند.[/rtl]
[rtl]سلام به زبان مالایی- اندونزیایی  :  se-LA-maht PA-gee[/rtl]
[rtl]در تور فرانسه چگونه سلام کنیم : [/rtl]
[rtl]129 میلیون نفر از جمله در بلژیک، کانادا، رواندا، کامرون، هائیتی و البته فرانسه فرانسوی صحبت میکنند.[/rtl]
[rtl]سلام به زبان فرانسوی : بُن ژوق (bone-JOOR)[/rtl]
We were given: Two hands to hold. To legs to walk. Two eyes to see. Two ears to listen. But why only one heart? Because the other was given to someone else. For us to find.
به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن. دو گوش برای شنیدن. اما چرا تنها یک قلب؟ چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم

http://worldlanguage.ir/