انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: امکان تحصیل دو رشته متفاوت در دانشگاه های سراسری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ذکر چند نکته برای دوستانی که به دنبال تغییر رشته هستند خالی از لطف نیست:
1- اگر مدرک لیسانس خود را به صورت روزانه از دانشگاه سراسری اخذ کرده باشیم، نمی توانیم برای بار دوم به طور روزانه در دانشگاه سراسری لیسانس رشته دیگری را اخذ نمائیم.
2- اگر مدرک لیسانس خود را به صورت شبانه از دانشگاه سراسری اخذ کرده باشیم، می توانیم برای بار دوم به طور روزانه در دانشگاه سراسری لیسانس رشته دیگری را اخذ نمائیم.
2- اگر مدرک لیسانس رشته غیر پزشکی خود را به صورت روزانه از دانشگاه سراسری اخذ کرده باشیم، می توانیم برای بار دوم به طور روزانه در دانشگاه سراسری در رشته پزشکی مشغول به تحصیل شویم آن هم به این علت که رشته دومی سر تر از مقطع لیسانس است.
18