انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: فرق پی با فونداسیون
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
- پی همان خاک زیر فونداسیون است.
- فونداسیون همان قطعات بتن آرمه ای است که وظیفه انتقال بارهای وارده از طرف ستون و دیوارهای برشی یا بادبند، به خاک زیرش که همان پی است را دارد.
ذکر این نکته لازم است که در عرف فرقی بین پی و فونداسیون نیست و از هر دو لفظ برای اشاره به فونداسیون استفاده می شود.

78
با سپاس جناب مهندس موضوع اشاره شده یکی از بزرگترین اشتباهات لفظی در بین جامعه میباشد