انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: موارد ایمنی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]کاستیک سودا در هر دوحالت آن یعنی  سود مایع و  سود پرک   دارای خاصیت خوردنگی و سوزانندگی است و به دلیلاینکه قادر به تجزیه بافت های زنده می باشد در صورت تماس با اندام ها و بافت هایی همچون پوست ، چشم و غشاء مخاطی می تواند آسیب رسان باشد. این ماده سمی بوده و تنفس بخارات ناشی از آن بخصوص در حرارت بالا می تواند به ریه ها آسیب جدی وارد کند. هنگام استفاده از این ماده از وسایل محافظت شخصی نظیر دستکش ضد اسید ، عینک صنعتی ، لباس مخصوص و ماسک های فیلتر دار استفاده نمایید.[/rtl]