انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: سوال آزمون نظارت اسفند 91 به همراه کلید
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سوال آزمون نظارت اسفند 91 به همراه کلید در پیوست ضمیمه شده است.
پاسخ سوال 1: مبحث هفتم - ویرایش سال 1388- صفحه:54
بند:7-4-8-3
در مواردی که نیاز به استفاده از پی نواری در سازه است ترجیح داده می شود به جای نوارهای یکطرفه در یک جهت و کلاف های رابط در جهت دیگر، از نوارهای دوطرفه استفاده شود و سختی نوارها در طوری نظر گرفته شود که بارهای وارده تا حد امکان به طور یکنواخت توزیع شوند.
بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد.


پاسخ سوال 2: مبحث 7- بند: 7-6-5-1-3:
m= 2/3
پس دلتا برابر می شود با : 20=2/3*30
با قرادادن در رابطه مقدار a=12.5 بدست می آید
                                           

[تصویر:  20a7ce2a627b.png]

پاسخ سوال 3:  مبحث 12-بند: 12-7-2-2:
علاوه بر ایستایی ئ پایداری لازم داربست باید حداقل ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر راداشته باشد.

پاسخ سوال 4: مبحث 12- بند: 12-2-4-7 قسمت ک


پاسخ سوال 5: مبحث 12- بند : 12-2-2-3
بر اساس این بند در در صورتي كه فاصله بناي در دست احداث يا تعمير و بازسازي از معابر عمومي كمتر از 25 درصد ارتفاع آن باشد نیاز به احداث راهروی سرپوشیده موقت در تمام طول و عرض مجاوربنا می باشد
ولی در پاسخ ها 25 وجود ندارد و کلید مورد نطر کمتر از 35درصد ارتفاع را زده؟!!!