انجمن مهندسین عمران سون سیویل

نسخه‌ی کامل: اصلاحیه مبحث 21 مقررات ملّي ساختمان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اطلاعيه مهم در خصوص مبحث 21 مقررات ملّي ساختمان تاريخ: چهار شنبه 29 خرداد 1392
بسمه تعالی

«اطلاعيه مهم در خصوص مبحث 21 مقررات ملّي ساختمان»
به آگاهي ميرساند در چاپ اول از ويرايش سال 1391 مبحث بيست و يكم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در قالب چاپ دوم از ويرايش مذكور در دسترس همگان قرار گرفته است.
1- بند 21-2-3-3-2 به شرح زير اصلاح گرديده است.
«در كليه ساختمان‌ها، شيشه هر بازشو بايد مقاوم باشد.»
2- در بند 21-3-3-3 شماره فرمول ها به شرح زير اصلاح گرديده است :
        • فرمول (21-4-1) به (21-3-1)
        • فرمول (21-4-2) به (21-3-2)

        • فرمول (21-4-3) به (21-3-3)
3- در صفحه 34 كتاب، فرمول 21-3-2 به شكل زير اصلاح گرديده است :
Fdu=(DIF)×Fu
" دفتر مقررات ملّی ساختمان"