انجمن مهندسین عمران سون سیویل
امکان تحصیل دو رشته متفاوت در دانشگاه های سراسری - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن مهندسین عمران سون سیویل (https://7civil.com/forum)
+-- انجمن: سایر انجمن ها (https://7civil.com/forum/forum-14.html)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (https://7civil.com/forum/forum-29.html)
+--- موضوع: امکان تحصیل دو رشته متفاوت در دانشگاه های سراسری (/thread-168.html)امکان تحصیل دو رشته متفاوت در دانشگاه های سراسری - admin - ۱۳۹۲-۱-۲۷

ذکر چند نکته برای دوستانی که به دنبال تغییر رشته هستند خالی از لطف نیست:
1- اگر مدرک لیسانس خود را به صورت روزانه از دانشگاه سراسری اخذ کرده باشیم، نمی توانیم برای بار دوم به طور روزانه در دانشگاه سراسری لیسانس رشته دیگری را اخذ نمائیم.
2- اگر مدرک لیسانس خود را به صورت شبانه از دانشگاه سراسری اخذ کرده باشیم، می توانیم برای بار دوم به طور روزانه در دانشگاه سراسری لیسانس رشته دیگری را اخذ نمائیم.
2- اگر مدرک لیسانس رشته غیر پزشکی خود را به صورت روزانه از دانشگاه سراسری اخذ کرده باشیم، می توانیم برای بار دوم به طور روزانه در دانشگاه سراسری در رشته پزشکی مشغول به تحصیل شویم آن هم به این علت که رشته دومی سر تر از مقطع لیسانس است.
18