انجمن مهندسین عمران سون سیویل
سوال آزمون نظارت اسفند 91 به همراه کلید - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن مهندسین عمران سون سیویل (https://7civil.com/forum)
+-- انجمن: سایر انجمن ها (https://7civil.com/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (https://7civil.com/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- موضوع: سوال آزمون نظارت اسفند 91 به همراه کلید (/showthread.php?tid=215)سوال آزمون نظارت اسفند 91 به همراه کلید - mghanbari - ۱۳۹۲-۲-۴

سوال آزمون نظارت اسفند 91 به همراه کلید در پیوست ضمیمه شده است.


پاسخ کامل سوا ل 1تا 5 آزمون نظارت اسفند 91 با ذکر منبع - mghanbari - ۱۳۹۲-۲-۴

پاسخ سوال 1: مبحث هفتم - ویرایش سال 1388- صفحه:54
بند:7-4-8-3
در مواردی که نیاز به استفاده از پی نواری در سازه است ترجیح داده می شود به جای نوارهای یکطرفه در یک جهت و کلاف های رابط در جهت دیگر، از نوارهای دوطرفه استفاده شود و سختی نوارها در طوری نظر گرفته شود که بارهای وارده تا حد امکان به طور یکنواخت توزیع شوند.
بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد.


پاسخ سوال 2: مبحث 7- بند: 7-6-5-1-3:
m= 2/3
پس دلتا برابر می شود با : 20=2/3*30
با قرادادن در رابطه مقدار a=12.5 بدست می آید
                                           

[تصویر:  20a7ce2a627b.png]

پاسخ سوال 3:  مبحث 12-بند: 12-7-2-2:
علاوه بر ایستایی ئ پایداری لازم داربست باید حداقل ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر راداشته باشد.

پاسخ سوال 4: مبحث 12- بند: 12-2-4-7 قسمت ک


پاسخ سوال 5: مبحث 12- بند : 12-2-2-3
بر اساس این بند در در صورتي كه فاصله بناي در دست احداث يا تعمير و بازسازي از معابر عمومي كمتر از 25 درصد ارتفاع آن باشد نیاز به احداث راهروی سرپوشیده موقت در تمام طول و عرض مجاوربنا می باشد
ولی در پاسخ ها 25 وجود ندارد و کلید مورد نطر کمتر از 35درصد ارتفاع را زده؟!!!