انجمن مهندسین عمران سون سیویل
تبدیل فوت و اینچ و یارد به متر و سانتیمتر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن مهندسین عمران سون سیویل (https://7civil.com/forum)
+-- انجمن: سایر انجمن ها (https://7civil.com/forum/forum-14.html)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (https://7civil.com/forum/forum-29.html)
+--- موضوع: تبدیل فوت و اینچ و یارد به متر و سانتیمتر (/thread-823.html)تبدیل فوت و اینچ و یارد به متر و سانتیمتر - admin - ۱۳۹۳-۴-۱۶

هر اینچ 2.54 سانتیمتر است.
هر فوت 30.48 سانتیمتر است.
هر یارد 0.9144 متر است.
هر فون 12 اینچ است.