امروز : چهارشنبه، 20 فروردین 1399
» » تصاویر تخریب ساختمان های بم
دانلود تصاویر ساختمان های بنایی شهر زلزله زده بم

دانلود تصاویر ساختمان های بنایی شهر زلزله زده بم

در خدمت مهندسین گرامی کشور هستیم با تصاویر ساختمان های بنایی شهر زلزله زده بم. در این مجموعه عکس هایی از ساختمان های بنایی شهر بم به همراه علت خرابی آنها در خود عکس ها آورده شده است. ساختمان های بنایی شهر بم در زلزله 5 دی سال 1382 حدود 3397 عدد بوده که 90 درصد این ساختمان ها تخریب شده است. باشد که با دیدن این عکس ها و شناخت علت خرابی هم طراحی هایمان بهتر انجام شود و هم اجرایمان.   ...
دانلود تصاویر ساختمان های فلزی شهر زلزله زده بم

دانلود تصاویر ساختمان های فلزی شهر زلزله زده بم

در خدمت مهندسین گرامی کشور هستیم با تصاویر ساختمان های فلزی شهر زلزله زده بم. در این مجموعه عکس هایی از ساختمان های فلزی شهر بم به همراه علت خرابی آنها در خود عکس ها آورده شده است. ساختمان های فلزی شهر بم در زلزله 5 دی سال 1382 حدود 230 عدد بوده که 90 درصد این ساختمان ها تخریب شده است. باشد که با دیدن این عکس ها و شناخت علت خرابی هم طراحی هایمان بهتر انجام شود و هم اجرایمان.   ...
دانلود تصاویر ساختمان های بتنی شهر زلزله زده بم

دانلود تصاویر ساختمان های بتنی شهر زلزله زده بم

در خدمت مهندسین گرامی کشور هستیم با تصاویر ساختمان های بتنی شهر زلزله زده بم. در این مجموعه عکس هایی از ساختمان های بتنی شهر بم به همراه علت خرابی آنها در خود عکس ها آورده شده است. ساختمان های بتنی شهر بم در زلزله 5 دی سال 1382 حدود 20 عدد بوده که 20 درصد این ساختمان ها تخریب شده است. باشد که با دیدن این عکس ها و شناخت علت خرابی هم طراحی هایمان بهتر انجام شود و هم اجرایمان.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم