امروز : یکشنبه، 11 خرداد 1399
دانلود دیتیل های کاربردی سازه، معماری و تاسیسات

دانلود دیتیل های کاربردی سازه، معماری و تاسیسات

مجموعه حاضر شامل دیتیل های پروژه های اجرا شده در کشور بوده و کاربرد زیادی برای افراد زیر دارد: کلیه دانشجویان رشته های عمران و معماری و تاسیسات برای آشنایی با نحوه اجرا دفاتر طراحی عمران و معماری و تاسیسات شرکت های مهندسین مشاور شرکت های پیمانکاری و ...     ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم