امروز : پنج شنبه، 2 آبان 1398
دانلود فیلم های اجرایی از کارگاه فلزی

دانلود فیلم های اجرایی از کارگاه فلزی

در ادامه در وبسایت سون سیویل فیلم های اجرایی از یک کارگاه فلزی را دانلود خواهید نمود. این فیلم ها توسط جناب مهندس حمید طالبی برای سایت ارسال شده است و با تشکر از ایشان تقدیم شما. در این فایل سه کلیپ قرار دارد که در مورد جوشکاری CO2، دستگاه برش و ستون باکس می باشد.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم