امروز : جمعه، 9 خرداد 1399
» » دانلود جزوه آموزش نرم افزار etabs
آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان فولادی

آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان فولادی

در این جزوه خوب موارد زیر آموزش داده شده است: نحوه مدلسازی ساختمان فلزی یک طرف قاب ساده، یک طرف مهاربند ضربدری تنظیم پارامترهای تحلیل p-delta برای تحلیل ساختمان کنترل دقیق نتایج تحلیل ساختمان طراحی و تنظیم پارامترهای طراحی ساختمان استفاده از نتایج طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی با رعایت مبحث دهم     ...
آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان بتنی دو طرف دیوار برشی

آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان بتنی دو طرف دیوار برشی

در این جزوه خوب موارد زیر آموزش داده شده است: نحوه مدلسازی ساختمان بتنی دو طرف قاب ترکیبی (دیوار برشی + قاب خمشی) مش زدن دیوار برشی تنظیم پارامترهای تحلیل p-delta برای تحلیل ساختمان کنترل دقیق نتایج تحلیل ساختمان طراحی و تنظیم پارامترهای طراحی ساختمان استفاده از نتایج طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی با رعایت مبحث نهم فرستادن عکس العمل های تکیه گاهی از etabs به safe برای طراحی فونداسیون مدلسازی ...
آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان بتنی قاب خمشی

آموزش مدلسازی و طراحی ساختمان بتنی قاب خمشی

در این جزوه خوب موارد زیر آموزش داده شده است:   فهرست: نحوه مدلسازی ساختمان بتنی دو طرف قاب خمشی تنظیم پارامترهای تحلیل p-delta برای تحلیل ساختمان کنترل دقیق نتایج تحلیل ساختمان طراحی و تنظیم پارامترهای طراحی ساختمان استفاده از نتایج طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی با رعایت مبحث نهم فرستادن عکس العمل های تکیه گاهی از etabs به safe برای طراحی فونداسیون مدلسازی فونداسیون تکمیل بارگذاری وارد بر ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم