امروز : یکشنبه، 11 خرداد 1399
» » دانلود شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 92
دانلود شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 92

دانلود شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 92

بالاخره پس از ماه ها انتظار بالاخره چند روز پس از انتشار فهرست بهای سال 93، شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 92 نیز اعلام شد. از این شاخص ها در تعدیل استفاده می شود.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم