امروز : یکشنبه، 11 خرداد 1399
» » دانلود شرح وظایف مجریان و مالک های ساختمان
دانلود شرح وظایف مجریان و مالک های ساختمان

دانلود شرح وظایف مجریان و مالک های ساختمان

در ادامه در وبسایت سون سیویل جزوه شرح وظایف مجریان و مالک های ساختمان را دانلود خواهید نمود. این جزوه 7 صفحه دارد و توسط مهندس مهدی جوهری برای سایت ارسال شده است. این فایل برای آزمون نظام مهندسی - بخش اجراء کاربرد دارد.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم