امروز : دوشنبه، 5 اسفند 1398
» » دانلود فرم گزارش تخلف کارفرما به شهرداری
دانلود فرم گزارش تخلف کارفرما به شهرداری

دانلود فرم گزارش تخلف کارفرما به شهرداری

در ادامه در وبسایت سون سیویل مطلب فرم گزارش تخلف کارفرما به شهرداری را دانلود خواهید نمود. در ارائه گزارش به شهرداری باید رسید دریافت نموده و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی استان یا شهر محل تحویل داده و شماره و ثبت گردد.      ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم