امروز : شنبه، 3 اسفند 1398
» » دانلود فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی
دانلود فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی

دانلود فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی

قطعاً مهندسین ناظر با فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی آشنایی دارند. این فرم بسته به مقدار پیشرفت عملیات ساختمانی باید توسط مهندسین ناظر پس از پر کردن به شهرداری ارائه شود. در ادامه در وبسایت سون سیویل مطلب این فرم قابل دانلود است.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم