امروز : سه شنبه، 21 آبان 1398
» » دانلود فیلمی در مورد ظرفیت باربری خاک
دانلود فیلمی در مورد ظرفیت باربری خاک

دانلود فیلمی در مورد ظرفیت باربری خاک

در ادامه در وبسایت سون سیویل فیلمی در مورد ظرفیت باربری خاک را دانلود خواهید نمود. مدت زمان این فیلم 190 ثانیه است. در این فیلم با زوایای مختلف بارگذاری، زوایای شکست خاک به تصویر کشیده شده است.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم