امروز : شنبه، 10 خرداد 1399
» » دانلود فیلم آزمایش نفوذ مخروط (CPT)
دانلود فیلم آزمایش نفوذ مخروط (CPT)

دانلود فیلم آزمایش نفوذ مخروط (CPT)

آزمون نفوذ مخروط (Cone Penetration Test)‏ از آزمایشات ژئوتکنیکی برای تعیین مشخصات مکانیکی خاک است. در اين آزمايش یک پروب الکترونيکی با نوک مخروطی تحت فشار هيدروليک به داخل خاک رانده می شود و توسط سنسورهايی فشار نوک، فشار جانبی و فشار آب منفذی هر 2 الی 5 سانتیمتر اندازه گیری و ثبت می شود. اين آزمايش عمدتاً برای خاک های ريزدانه و ماسه ای مناسب بوده و در خاک های با تراکم بالا و خاک های شنی قابل ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم