امروز : پنج شنبه، 2 آبان 1398
» » دانلود فیلم تخریب سازه نگهبان مهار گود
دانلود فیلم تخریب سازه نگهبان مهار گود

دانلود فیلم تخریب سازه نگهبان مهار گود

در ادامه در وبسایت سون سیویل فیلم کوتاه 26 ثانیه ای از تخریب ناگهانی سازه نگهبانی که برای مهار گود اجرا شده بود را پس از دانلود مشاهده خواهید کرد. نکته جالب توجه اخطار قبل ریزش با تولید سرو صدا بوده که بنده خدایی که در نزدیکی سازه نگهبان بوده از اطرافش فاصله گرفته است.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم