امروز : چهارشنبه، 30 بهمن 1398
دانلود نرم افزار sap 16.1.0

دانلود نرم افزار sap 16.1.0

در ادامه در وبسایت سون سیویل نرم افزار sap 16.1.0 را دانلود خواهید نمود. قابلیت های نرم افزار CSI SAP2000 Ultimate به شرح زیر است: تحلیل استاتیکی و دینامیکی تحلیل خطی و غیر خطی شامل تحلیل لرزه ای تحلیل بار متحرک کامیون و برای پل ها تحلیل پی دلتا المان های سازه ای SHELL و FRAME شامل تیر ستون، خرپا و رفتار غشایی و پوسته ای المان های غیر خطی فنر و اتصال (LINK and SPRING) سیستمهای مختصات چند ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم