امروز : چهارشنبه، 20 فروردین 1399
دانلود پاورپوینتی در مورد درز انبساط در ساختمان

دانلود پاورپوینتی در مورد درز انبساط در ساختمان

در ادامه در وبسایت سون سیویل پاورپوینتی در مورد درز انبساط را دانلود خواهید نمود. نقل قول: برای جلوگيری از ایجاد تنش های بیش از حد معمول و خرابی های ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغيير درجه حرارت محيط خارج در ساختمان درز انبساط پیش بینی می شود. درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثر جابه جایی را در مقابل تغییرات درجه حرارت مقدور سازد. هنگام اجرا باید دقت شود که به هیچ وجه فضای ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم