امروز : جمعه، 9 خرداد 1399
نقشه اجرایی بچینگ

نقشه اجرایی بچینگ

ساخت بتن با حجم زیاد نیاز به دستگاهی دارد که این دستگاه را بچینگ می نامند. هر مرحله ریزش بتن یک بچ نامیده می شود و چون این دستگاه پشت سر هم بتن تولید می کند (بچ پشت سر هم) به آن بچینگ می گویند. اغلب بچینگ ها شامل اجزای اصلی زیر می باشند: دپو و انباره سنگدانه ها، سیلوی نگهداری سیمان، سیستم های پیمانه کردن و توزین برای نسبت بندی سیمان و سنگدانه ها، کنتور اندازه گیری آب (و یا یخ) و همچنین وسیله ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم