امروز : سه شنبه، 21 آبان 1398
دانلود فیلمی در مورد ظرفیت باربری خاک

دانلود فیلمی در مورد ظرفیت باربری خاک

در ادامه در وبسایت سون سیویل فیلمی در مورد ظرفیت باربری خاک را دانلود خواهید نمود. مدت زمان این فیلم 190 ثانیه است. در این فیلم با زوایای مختلف بارگذاری، زوایای شکست خاک به تصویر کشیده شده است.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم