امروز : سه شنبه، 21 آبان 1398
» » طرح اختلاط بتن سبک تیرچه
دانلود مقاله تیرچه های بتنی سبک بدون شمع بندی

دانلود مقاله تیرچه های بتنی سبک بدون شمع بندی

در ادامه در وبسایت سون سیویل مقاله تیرچه های بتنی سبک بدون شمع بندی را دانلود خواهید نمود. در این مقاله 8 صفحه ای به بررسی امکان سبک کردن بتن پاشنه تیرچه پرداخته است به طوری که در عین سبک بودن، شمع بندی آن نیز حذف گردد. در این مقاله مدلسازی های انجام گرفته با نرم افزار Ansys بوده و در عین حال مطالعات آزمایشگاهی نیز انجام گرفته و این سیستم به تیرچه های بتنی خود ایستا نام گرفته است.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم