امروز : جمعه، 9 خرداد 1399
» » فایل اکسل تعیین وزن ساختمان
برنامه محاسبه وزن ساختمان

برنامه محاسبه وزن ساختمان

در ادامه در وبسایت سون سیویل برای دانلود برنامه محاسبه وزن ساختمان به ادامه مطلب مراجعه کنید. در این برنامه که به وسیله Excel نوشته شده است وزن ساختمان بر اساس بار مرده + 20 درصد بار زنده محاسبه می شود. پس از اینکه وزن پارکینگ، طبقات، بام و خرپشته محاسبه شد با هم جمع شده و عدد حاصله وزن ساختمان بوده و در محاسبات مربوط به بارگذاری زلزله در ساختمان هایی که درصد مشارکت بار زنده و برف آنها طبق جدول ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم