امروز : سه شنبه، 29 بهمن 1398
دانلود انیمیشن اجرای نیلینگ (nailing)

دانلود انیمیشن اجرای نیلینگ (nailing)

در ادامه در وبسایت سون سیویل انیمیشن اجرای نیلینگ را دانلود خواهید نمود. تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد. باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم