امروز : دوشنبه، 5 اسفند 1398
دانلود کتاب قوانين و مقررات زندگی در آپارتمان

دانلود کتاب قوانين و مقررات زندگی در آپارتمان

در ادامه در وبسایت سون سیویل کتاب قوانين و مقررات زندگی در آپارتمان را دانلود خواهید نمود. این کتاب 33 صفحه دارد و توسط آقای حسن جمالی رشت آبادی تهیه شده است. یک قانون رو به عنوان نمونه در زیر می آوریم:   در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه های مشترك، از طرف مدير يا هيأت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ريز آن مطالبه می شود. هرگاه مالك يا استفاده ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم