امروز : یکشنبه، 27 مرداد 1398
» » نشریه بهسازی لرزه ای آمریکا
دانلود آیین نامه ASCE 41-2013 (دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود)

دانلود آیین نامه ASCE 41-2013 (دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود)

در ادامه در وبسایت سون سیویل آیین نامه ASCE 41-2013 (دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود) را دانلود خواهید نمود. این نشریه 555 صفحه دارد و نسخه ایرانی آن همان نشریه 360 است.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم