امروز : یکشنبه، 4 اسفند 1398
دانلود راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها (نشریه 289)

دانلود راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها (نشریه 289)

در ادامه در وبسایت سون سیویل راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها را دانلود خواهید نمود. این راهنما که همان نشریه 289 می باشد در 88 صفحه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است.   ...
سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم